Støtteundervisning

Klostermarksskolens støttecenter tilbyder en særligt tilrettelagt undervisning,
så hver elev modtager den undervisning, han/hun har behov for.

En elev kan deltage i intensive kurser af kortere eller længere varighed i støttecentret eller modtage støtte i klassen.

Aktiviteterne foregår i et tæt samarbejde med klasselærer/faglærer og forældre, og der opstilles individuelle læringsmål.

Støttecentret tilbyder:

Rikke Bundgaard, inklusionskoordinator:

Vores vigtigste opgave som lærere er at bidrage til det enkelte barns læring og udvikling på trods af faglige eller sociale udfordringer.

Hvis et barn har et lavt læringsudbytte, afprøver vi forskellige tiltag for at optimere læringsudbyttet, inden PPR går i gang med observationer og/eller test.

Hvis et barn har vanskeligheder med f.eks. dansk eller matematik, sætter vi ind med en tidlig indsats allerede i de små klasser.

Vi tester også for ordblindhed og tildeler eleven it-rygsæk – og vi underviser i, hvordan it-kompenserende programmer kan hjælpe i forhold til læsning og stavning.