• Et godt skole-hjem-samarbejde

    – er en af de afgørende elementer i et godt og udviklende skoleforløb…

God kommunikation

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole/hjem-samarbejde. Vi forventer, at der holdes en god tone, at man tænker, før man taler/skriver, at man lytter til hvad, der bliver sagt – og  at man indgår i en dialog.

For at skabe grundlaget for en konstruktiv dialog deltager klasserne i indskolingen i projektet ”Den gode klasse”, som lægger op til et åbent og tillidsfuldt samarbejde forældrene imellem. (Se mere nedenfor).

Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik og forslag eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer direkte.

Forældreintra

Kommunikation mellem skole og hjem foregår via Forældreintra. Her forefindes en række nyttige informationer, nyhedsbreve, årsplaner, ugeplaner mm.

Forældremøder og skole-hjem-samtaler

På de årlige forældremøder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Ved skole/hjem-samtalerne, hvor den enkelte elev, dennes forældre og én eller flere lærere deltager, drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. Forud for skole/hjem-samtalerne afholdes en samtale mellem klasselæreren og den enkelte elev.

Forældreråd

I hver klasse vælger man et klasseforældreråd på 3-5 medlemmer, som fungerer som klassens aktivitets-/festudvalg. Man kan kontakte medlemmerne, hvis man har forslag eller emner af generel karakter, som man mener, bør tages op fx på det førstkommende forældremøde. Skolens bestyrelsen inviterer til et årligt arrangement for klasseforældrerådene.