Løbende evaluering og prøver

Systematisk faglig evaluering

På Klostermarksskolen har vi igennem de senere år i tiltagende omfang beskæftiget os med systematisk evaluering – dels den lovbestemte, dels de forhold vi på vores skole har fundet væsentlige at evaluere. Det er aldrig let at måle alt eller være enige om, hvad der har den største betydning. Mange ting er normativt bestemt, og her definerer vi på vores skole, hvad der måtte være de væsentlige svar for os.

På Klostermarksskolen evalueres elevernes læring i forhold til Forenklede Fælles Mål på mange forskellige niveauer, og lærerne har en udstrakt grad af frihed til selv at vælge ”metode”. Elevernes læring evalueres i form af iagttagelser, samtaler, fremlæggelser, skriftlige afleveringer, evt. portfolio og lignende, lige som diverse evalueringsværktøjer/-metoder, test og prøver også tages i brug.

Eleverne går op til folkeskolens afsluttende prøver FP9 og evt. FP10. På 7.-10. årgang får eleverne karakterer i alle fag, der er undervist i. På 7. årgang gives der kun bogstaver første gang. På 8. og 9. årgang gives der bogstav- og talkarakterer. På 10. årgang gives der talkarakterer.

Personlig udvikling, trivsel og individuelle læringsmål

Ved de individuelle elevsamtaler, som finder sted 1-2 gange årligt, evalueres elevernes faglige og personlige udvikling og sociale trivsel på en samtale med klasselæreren. På lærernes konferencemøder evalueres eleverne også mindst to gange årligt. Alle fagudvalg har til opgave at forholde sig til deres fagområder – både mht. undervisningens mål, faglige indhold, materialer, metoder og evaluering.

På basis af ovenstående tilpasses undervisningens indhold, form og metoder løbende på såvel det overordnede plan som i den konkrete udformning, ligesom læringsmål tilpasses de elever, der måtte have særlige behov.