Indskolingen

I indskolingen har vi fokus på det enkelte barn og på fællesskabet. Det er vigtigt for os, at alle børn trives, er trygge ved deres skoledag og får mulighed for både faglige udfordringer og kreativ udfoldelse.

Børnene arbejder i faglige og sociale sammenhænge ofte med en makker. I makkerarbejdet trænes og udvikles samarbejde, respekt for hinanden og medansvar. Venskaber og samarbejdsrelationer skabes på tværs af hele årgangen, da vi i 1. klasse fortsætter arbejdet fra børnehaveklassen som én årgang.

Børnene undervises på mindre (skiftende) hold, indtil slutningen af 1. klasse, hvor de deles i to klasser.

Der veksles mellem klasseundervisning, individuelt arbejde, makkerarbejde, stillesiddende aktiviteter og bevægelsesaktiviteter. Undervisningen kan foregå både indenfor og udenfor.

Se også brochure om børnehaveklassen og læsning som fokusområde