INTRANET

Trivselspolitik


Antimobbestrategi for Klostermarksskolen

Relationskompetence

På Klostermarksskolen har vi fokus på det enkelte barn og på fællesskabet. Det er vigtigt for os, at alle børn trives, er trygge ved deres skoledag og får mulighed for både faglige udfordringer og kreativ udfoldelse.

Vores mål er at give eleverne det bedste læringsmiljø, derfor har vi fokus på sociale relationer på alle klassetrin

 

Definition på mobning:

Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over en længere tid – eller gentagne gange på grov vis – udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drilleri, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning.

 

Trivsel

Klostermarksskolen har som mål, at alle elever skal trives.

Vi ønsker at lære alle elever positiv adfærd.

 

Hvis mistrivsel eller mobning forekommer, træder følgende plan i kraft:

 

 • Orientering af klassens lærere og skolens ledelse
 • Individuelle samtaler med de involverede børn
 • Samtaler med offerets og mobberens forældre
 • Evt. klasseforældremøde og Den gode klasse

 

Klostermarksskolen har ansat en trivselslærer, der har et særligt fokus på trivselsarbejdet.

Som et særligt trivselstilbud tilbyder Klostermarksskolen samtaler/forløb med elever, hvis forældre er blevet skilt samt elever der er ramt af sorg og /eller kritisk sygdom.

 

Digital dannelse

I forbindelse med anvendelsen af mobiltelefoner og digitale medier, gælder det for Klostermarksskolen:

 • at vi vil fremme dannelsen af god, fornuftig og tidssvarende mobiltelefonkultur ved at der sættes kontinuerligt fokus på brugen af digitale midler og net-etik i undervisningen på alle årgange
 • at mobiltelefoner kan indarbejdes og bruges som et effektivt redskab i undervisningen.
 • at vi vil give eleverne en digitaldannelse, hvor der som en naturlig del af undervisningen arbejdes med opførsel, digitale spor, kildekritik mm.

 

Etiske regler for brug af mobiltelefoner og digitale medier på Klostermarksskolen

 

 • Tænk dig om, når du bruger din mobiltelefon i skolen.
 • Brug ikke nedsættende/ diskriminerende, hånende sprogbrug om andre eller til andre. Det er mobning.
 • Send ikke trusler til andre - det er strafbart og det er mobning.
 • Del/tag ikke billeder af andre med mindre, du har fået lov til det.
 • at enkelt personers brug af mobiltelefoner på skolen skal være velbegrundet og kendt

for omgivelserne.

 • En person på et billede kan altid kræve billedet slettet.
 • Billeder med personer på må ikke lægges på internettet, medmindre personernes forældre har givet skriftlig tilladelse til det.
 • Lad være med at bruge mobiltelefonen til at løse konflikter i skolen. Prøv altid selv at løse konflikterne.
 • Kontakt en voksen på skolen, hvis der er brug for det. Ring ikke til din mor eller far.

 

Forebyggelse

Alle klasser er forpligtede på at have fokus på og arbejde med elevernes sociale kompetencer, digital adfærd samt klassens liv og tryghed. Dette sker bl.a. ved hjælp af:

 • Lærer/elevsamtaler
 • Klassemøder (evt. udarbejdelse af klasseregler)
 • Foredrag og oplæg for klasserne om digital mobning og netetik
 • Venskabsklasser
 • Elevråd
 • Teammøder
 • Trivselsuger. Skoleåret 17/18 er der i uge 39-41 et særligt fokus på trivsel. Foredrag om digital mobning for forældre i samarbejde med Børns Vilkår.
 • Tydelig trivselspolitik
 • Tydelig mobilpolitik
 • Tydelige samværsregler
 • Den gode klasse
 • Skole/hjem-samtaler
 • Tydelige gensidige forventninger mellem skole og hjem
 • Tæt forældresamarbejde
 • Forældremøder
 • Forældreråd i alle klasser

 

Med jævne mellemrum foretages undervisningsmiljøundersøgelser, der også omfatter elevernes trivsel.

 

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE

 

 
 

Aktuelt

Årets skolefest er fredag d. 15. november

Indbydelse til tidligere elever her

Link til betalingsmodul (tilmelding til skolefest) her

Ledige pladser:

Vi har få ledige pladser i nuværende 1. klasse

Skolelederbrev september her

Tilsynsrapport 2018/19 her

Klostermarksskolens 10. klasse har fået ny hjemmeside. Se den her

 

 

 

 

 

 

 

 

Video-
testimonials