INTRANET

Trivsel i centrum

Klostermarksskolen har som mål, at alle elever trives – at nå til en mobbefri skole. 
Vi ønsker at lære alle elever positiv adfærd.

Alle klasser er forpligtede på at arbejde med elevernes sociale kompetencer samt klassens sociale liv og elevernes tryghed. Dette sker bl.a. ved hjælp af elevsamtaler, klassemøder, Den gode klasse, skole/hjemsamtaler, forældremøder og teammøder.

Med jævne mellemrum foretages undervisningsmiljøundersøgelser, der også omfatter elevernes trivsel.

Hvis mistrivsel eller mobning (forstået som gentagne negative handlinger vendt mod én eller flere personer) forekommer, træder følgende plan i kraft:

  • Orientering af klassens lærere og skolens ledelse 
  • Individuelle samtaler med de involverede børn
  • Samtale med offerets og mobberens forældre
  • Evt. klasseforældremøde og Den gode klasse

Klostermarksskolen har to trivselslærere, Maria Jungberg Jørgensen og Rikke Bundgaard, der har et særligt fokus på trivselsarbejdet.

 

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE

 

 
 

Aktuelt

Ledige pladser:

Børnehaveklassen 2021/22 (1.kl. 2022/23)

1. klasse 2021/22 (2.kl. 2022/23)

10. klasse 2022/23 - Kontakt venligst skolens kontor for mere information - 9631 1818.

Fripladstilskud til skole og SFO 2022/23 - Ansøgningsskema her

Referat af ordinær generalforsamling 2022 her

Tilsynsrapport 2021/22 her

Læs skolens folder om læsning og skrivning i børnehaveklassen HER.

 

 

 

 

 

 

 

Video-
testimonials