Elever og sorg

Det er vigtigt, at forældre kontakter skolen ved vigtige sociale begivenheder i nærmeste familie – fx kritisk sygdom eller dødsfald.

Klostermarksskolen har udarbejdet en sorgberedskabsplan, som fastlægger, hvordan vi som skole reagerer i tilfælde af alvorlig sygdom eller dødsfald blandt elever, forældre, nærmeste familie eller personale.