Elever og skilsmisse

Det er vigtigt, at forældre kontakter skolen ved vigtige sociale begivenheder i nærmeste familie – f.eks. skilsmisse. Når forældre går fra hinanden, bliver alting anderledes. Dette kan sætte dybe spor for såvel voksne som børn. I ønsket om at høre barnets stemme – og i håbet om at styrke barnets i dets videre udvikling – tilbyder Klostermarksskolen børn fra 1. årgang og opefter en mulighed for at deltage i gruppen, hvis forældre er blevet skilt. Efter behov tilbydes de ældste elever også individuelle samtaler.

Målet med gruppen er at skabe fællesskab for de børn, hvis forældre er skilt, at skabe et sted med en struktureret ramme for samtale, hvor der er plads til det enkelte barns historie – og at skabe åbenhed for de familier, der er skilte, og tryghed for forældrene.

Indholdet vil primært være bestemt af børnene, men der vil også blive bragt temaer op som f.eks. fødselsdage, jul, ferier m.m., ligesom der arrangeres forskellige ture. Gruppen skal give barnet et frirum til at tale om emner og det, som barnet oplever eller kan have oplevet i forbindelse med, at mor og far er gået fra hinanden. Barnet har i gruppen mulighed for at høre og dele hinandens historier og opleve, at der er andre, der er i samme situation, med de samme følelser og tanker, som dem selv. Ved at få sat ord på kan barnet opleve en lettelse og forståelse for forholdene i deres familie.