Ansvarsområder

Det er elevens ansvar:

 • At være hensynsfuld, opmærksom og hjælpsom
 • At anerkende og respektere andre mennesker
 • At være positiv
 • At være forberedt
 • At deltage aktivt i undervisningen
 • At møde til tiden
 • At holde orden

Det er forældrenes ansvar:

 • At barnet møder i god tid, er udhvilet, mæt og velforberedt
 • At barnet kan indgå i et ligeværdigt fællesskab
 • At vise interesse for og engagement i de aktiviteter der finder sted på klassen og i skolen
 • At aftaler/tidsfrister bliver overholdt
 • At indgå i en konstruktiv dialog med personalet/skolen

Det er personalets ansvar:

 • At være velforberedt, engagerende, motiverende og inspirerende i forhold til den enkelte elev, klassen og skolen
 • At skabe tryghed og modvirke mobning
 • At møde elever og forældre med respekt
 • At skabe en konstruktiv dialog med forældre
 • At udnytte tiden effektivt
 • At udfordre eleverne ud fra deres forudsætninger
 • At være faglig kompetent og til stadighed følge med i udviklingen inden for sine fag

Det er bestyrelsens og ledelsens ansvar:

 • At der findes tidssvarende undervisningsmateriale
 • At der er gode undervisningsforhold fysisk, psykisk og æstetisk
 • At give lærerne mulighed for efter- og videreuddannelse
 • At fastholde skolens gode traditioner
 • At have tillid til personalets arbejde
 • At have en konstruktiv dialog med forældregruppen