INTRANET

Talentudvikling 


Klostermarksskolen sætter fokus på og udfordrer de særligt dygtige elever fagligt. Vi vil give talentfulde og højtbegavede elever en mulighed for at dygtiggøre sig og få et netværk af ligesindede, jævnaldrende elever.

I øjeblikket har vi samarbejdsaftaler med bl.a. Aalborg Katedralskole og Talentcamp.dk. Konkret tilbydes eleverne forløb af kortere og længere varighed - primært i de naturvidenskabelige fag, men dansk og engelsk har også sneget sig ind. Det er faglærerne, der indstiller og udvælger eleverne ud fra følgende kriterier: Fagligt niveau skriftligt og mundtligt, flid, engagement, situationsfornemmelse, sociale kompetencer, selvstændighed og modenhed. Faglærerne vurderer også, om den enkelte elev har fagligt overskud til at blive taget ud af den daglige undervisning. 

Koordineringen af talentarbejdet foretages af lærerne Mads Birk (det naturvidenskabelige område) og Anja Beltoft (det humanistiske område).

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE