INTRANET

Skole/hjem-samarbejde


God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt skole/hjem-samarbejde. Vi forventer, at der holdes en god tone, at man tænker, før man taler/skriver, at man lytter til hvad, der bliver sagt - og  at man indgår i en dialog.

For at skabe grundlaget for en konstruktiv dialog deltager klasserne i indskolingen i projektet ”Den gode klasse”, som lægger op til et åbent og tillidsfuldt samarbejde forældrene imellem. 

Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik og forslag eller andet, bør man altid tage direkte kontakt til den relevante klasse- eller faglærer direkte.

Kommunikation mellem skolen og hjemmet foregår via Forældreintra, hvor man kan orientere sig om sit barns klasse i form af nytttige informationer og nyhedsbreve, årsplaner, ugeplaner mm.

På de årlige forældremøder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Ved skole/hjem-samtalerne, hvor den enkelte elev, dennes forældre og én eller flere lærere deltager, drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. Eleverne i 7. og 8. klasse får karakterer 2 gange årligt, eleverne i 9. og 10. klasse 3 gange årligt. Forud for skole/hjem-samtalerne afholdes en samtale mellem klasselæreren og den enkelte elev.

I hver klasse vælger man et klasseforældreråd på 3-5 medlemmer, som fungerer som klassens aktivitets-/festudvalg. Man kan kontakte medlemmerne, hvis man har forslag eller emner af generel karakter, som man mener, bør tages op fx på det førstkommende forældremøde. Skolens bestyrelsen inviterer til et årligt arrangement for klasseforældrerådene.

 

 

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE

 

 
 

Aktuelt

Skolefest 2021 - Indbydelse til tidligere elever her

Børnehaveklasse 2022/23 - kontakt venligst skolens kontor

10. klasse 2022/23 - kontakt venligst skolens kontor

Vi har ledige pladser i:

Børnehaveklassen 2021/22

1. klasse 2021/22

10. klasse 2021/22

Kontakt venligst skolens kontor for mere information.

Referat af ordinær generalforsamling her

Tilsynsrapport 2020/21 her

 

 

 

 

 

 

 

 

Video-
testimonials