INTRANET

Praktisk information

Vælg et emne i menuen og få vist informationen.

Alkoholpolitik

Det er vigtigt at:

 • eleverne lærer, hvilke risici der er ved at begynde at drikke alkohol for tidligt
 • eleverne ikke bliver presset til at drikke
 • eleverne trygt kan gå til en fest
 • eleverne respekterer vedtagne aftaler og respekterer hinanden og hinandens forældre


Hvilke regler gælder?

 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol på skolen
 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol på hytteture, lejrskoler, sprogrejser o. lign.
 • Det er ikke tilladt at drikke alkohol til skolens arrangementer, fx skolefest og sidste skoledag


Hvad gør skolen?

 • Eleverne undervises i, hvordan alkohol påvirker kroppen – både fysisk og psykisk
 • Eleverne undervises i, hvad der kan ske, hvis man drikker for meget
 • Eleverne undervises i, hvordan man kan støtte og hjælpe hinanden
 • Klasselæreren inviterer til et arrangement for elever og forældre (særskilt eller sammen), hvor der er en alkoholkonsulent til stede
 • Skolen opfordrer forældrene til at lave aftaler om, hvordan private fester skal afvikles, bl.a. m.h.t. alkohol
 • Skolen arbejder med ”Den gode klasse” for at give forældrene et godt fundament for at skabe et godt sammenhold, så de kan støtte og hjælpe hinanden og deres børn


Hvad kan forældrene gøre?

 • De kan sørge for af lave spilleregler for, hvordan man holder fest i private hjem
 • De kan sørge for, at der altid er voksne – gerne flere – til sted, når der holdes fest
 • De kan sørge for at opbygge et godt netværk omkring deres ”fælles” børn

 

Ferieplan

     
     
2023/2024 (første og sidste dato er inkl.)    
Sommerferie Første skoledag den 9/8 Myretuen har åbent med ferieordning fra d. 31/7-23
Børnehaveklassen møder først den 10/8
Efterårsferie 14/10 – 22/10 Myretuen har åbent med ferieordning
Juleferie 21/12 – 7/1 Myretuen har lukket i perioden d. 21/12-3/1, men åbner torsdag d. 4. og fredag d. 5. januar 2024 med tilmelding
Vinterferie 17/2 – 25/2 Myretuen har åbent med ferieordning
Påskeferie 23/3 – 1/4 Myretuen har åbent med ferieordning
Kr. Himmelfartsferie 9/5 – 12/5 Myretuen har lukket
Pinseferie 18/5 - 20/5 Myretuen har lukket
Grundlovsdagsfri 5. juni Myretuen har lukket
Sommerferie 28/6- Myretuen har ferielukket i uge 29, 30 og 31

 

2024/2025 (første og sidste dato er inkl.)    
Sommerferie Første skoledag den 14/8 Myretuen har åbent med ferieordning fra d. 5/8-24
Børnehaveklassen møder først den 15/8
Efterårsferie 12/10 – 20/10 Myretuen har åbent med ferieordning
Juleferie 21/12 – 5/1 Myretuen har lukket 
Vinterferie 15/2 – 23/2 Myretuen har åbent med ferieordning
Påskeferie 12/4 – 21/4 Myretuen har åbent med ferieordning
Kr. Himmelfartsferie 29/5 – 1/6 Myretuen har lukket
Grundlovsdagsfri 5. juni Myretuen har lukket
Pinseferie 7/6-9/6 Myretuen har lukket
Sommerferie 28/6- Myretuen har ferielukket i uge 29, 30 og 31

 

 

 

 

Glemte sager

Der fremlægges glemte sager i kælderen. kontoret meddeler ved opslag på forældreintra hvornår.
Det anbefales, at man sammen med sit barn aflægger et besøg i kælderen ved fremlæggelsen.

Glemt tøj kan efterlyses hos pedellen. Glemte smykker/ure/mobiltlf. kan efterlyses hos pedellen og/eller på kontoret.

Guide til Forældreintra

Download guiden på PDF

Indmeldelse

Hvis du ønsker at melde dit barn ind på Klostermarksskolen, kan du ringe til 96 31 18 18. Her vil du blive orienteret om proceduren for indmeldelse, pladsmulighederne o.l. Du kan også gå til digital tilmelding via skolens hjemmeside. 

Karaktergennemsnit

 

 

Klassedeling

Efter 1. og igen efter 6. klasse deles eleverne ud fra sociale og faglige synspunkter. Vi ønsker at skabe jævnbyrdige klasser og kigger altid hvert enkeltes barn trivsel og fællesskabets bedste.

I god tid orienteres forældrene om skolens principper herfor.

Konfirmation

Alle tre 7.-klasser konfirmeres i St. Bededagsferien. I skoleåret 2019/20 konfirmeres 7.a den 8. maj, 7.b den 9. maj og 7.c den 10. maj

Eleverne har fri den efterfølgende mandag (Blå Mandag) – og møder først til almindelig undervisning tirsdag kl. 9.55.

 

Legater

Skolen har følgende legater:

Stæhrs legat, opkaldt efter en tidligere skoleleder, uddeles til en eller to elever i afgangsklasserne – elever, der på trods af personlige eller faglige besværligheder har ydet en ekstraordinær indsats.

Lis Tonboe Hansens legat, navn efter en elev, der blev dræbt ved en trafikulykke, hvorefter forældrene oprettede legatet. Det uddeles til en pige i 6.a og 6.b – piger, der er gode kammerater, passer deres skolearbejde og er glade for deres skole.
Ved skoleårets afslutning uddeles to boglegater til elever i hver klasse på 5.-10. klassetrin som en påskyndelse af elevens arbejde året igennem.

 

Lektiehjælp

Lektiehjælp

Klostermarksskolen tilbyder lektiehjælp én gang om ugen efter skoletid for elever i 1.-4. klasse. Tilmelding er ikke nødvendigt, og der er én lærer til stede til at hjælpe eleverne.

 

Læsning og skrivning i Børnehaveklassen

Klik HER for at læse om skolens arbejde med læsning og skrivning i børnehaveklassen.

Medicinhåndtering

Læs mere om regler for medicinhådntering HER

Mælkeordning, skolebod og skolemad

Skolen benytter Danske Mejeriers Fællesorganisations tilbud om levering af mælkeprodukter. Der udleveres girokort på skolen, og der bestilles for et halvt år ad gangen.

Skoleboden har åbent i 10-frikvarteret og sælger frugt, boller m.m.

Der kan bestilles skolemad via www.god-frokost.dk.

Pc'er i undervisningen

Skolen råder over et vist antal bærbare pc'er og ipads til brug i indskolingen.

Fra 4. kl. skal alle elever have deres egen pc med. Anbefaling til anskaffelse af elev pc.

Den enkelte elevs computer tilhører ikke skolen, og den opfattes derfor ikke af skolens forsikring. Det er hjemmets egen indboforsikring, der skal dække en skade - uanset om skaden sker i hjemmet eller på skolen.

Hvis en elev er skyld i en skade på en andens computer, så behandles dette krav først over computer-ejerens(forældrene) indboforsikring. Indboforsikringen retter derefter krav mod den ansvarsforsikring, som den skadevoldende elevs forældre har for eleven.

 

 

Praktikant på Klostermarksskolen

På Klostermarksskolen har vi ofte praktikanter/lærerstuderende.
I praktikken forventer vi følgende af dig:
 

Retningslinjer for praktikanten

Før

 • at du senest 2 uger efter bekræftelse på dit praktikophold på Klostermarksskolen kontakter skolen for at lave de indledende aftaler for praktikforløbet.

 

 • at du er bekendt med praktiknøglen vedrørende den praktik, du er ude i, og har læst skolens praktikskoleprofil samt har orienteret dig på skolens hjemmeside, så skolens pædagogiske profil bliver et fælles udgangspunkt for det kommende møde.

 

 • at du møder til orienteringsmødet på skolen, hvor skoleleder, praktikkoordinator og praktiklærerne vil være til stede for henholdsvis at orientere om praktikken hos os samt aftale tidspunkter for før-vejledningsmøderne.

 

 • at du afleverer den endelige undervisningsplan for din praktikperiode til praktiklæreren senest to uger før praktikstart. Denne skal være godkendt, før du må starte undervisningen på skolen.

 

 • at du planlægger tidspunkter for vejledningstimer i samarbejde med praktiklæreren.

 

Under

 • at du ønsker at videreudvikle din lærerpraksis.

 

 • at du forholder dig reflekterende til egen undervisning, bl.a. ved at føre en logbog eller anden løbende skriftlig opsamling af dine erfaringer.

 

 • at du forbereder dig til vejledningstimerne og er aktiv i forhold til at stille dagsordenpunkter for samtalerne med vejleder og evt. medstuderende.

 

 • at du deltager i evt. morgensamling og fællestimer på skolen.

 

 • at du deltager i relevante arrangementer på skolen, der ligger ud over skoletiden i praktikperioden.

 

 • at du forsøger at blive en del af den skolekultur, der er på skolen.

 

 • at du optræder som en god rollemodel for eleverne.

 

 • at du overholder din tavshedspligt.

 

 • at du går konstruktivt ind i samarbejdet med alle ansatte på skolen.

 

Efter

 • at du evaluerer praktikken med praktiklæreren og skolelederen.
 •  

Se mere om praktikken i Klostermarksskolens uddannelsesplan på dette link: https://www.ucn.dk/Files/Billeder/ucn/Uddannelser/L%C3%A6rer/Partnerskabsaftaler%20og%20uddannelsesplaner/Klostermarksskolen.pdf

Ringetider

08.00 - 09.30    1. og 2. lektion (1. modul)

09.30 - 09.55    frikvarter

09.55 - 11.25    3. og 4. lektion (2. modul)

11.25 - 11.40    spisefrikvarter

11.40 - 12.00    frikvarter

12.00 - 12.45    5. lektion

12.45 - 13.30    6. lektion

13.45 - 14.30    7. lektion

 

Samværsregler

SAMVÆRSREGLER (Indskolingshuset) 

På Klostermarksskolen tager vi hensyn til hinanden. 

Inderegler 

 • Man skal gå stille og roligt på gange og trapper – ikke løbe. 
 • Overtøj skal hænge i garderoben, når man har time. 
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), fortæller man det straks til en voksen eller på kontoret. 
 • Duksene sørger for sammen med læreren, at der er ryddet op i lokalet efter hver time. 
 • Efter spisningen tømmer duksene spanden i containeren og bringer spanden tilbage til pedellen. Efter sidste time skal man stable taburetterne op, lukke vinduerne og slukke lyset. 
 • Hvis man har mobiltelefon, skal den være i tasken og være slukket. 
 • Klasselokaler må benyttes med voksent tilsyn. 
 • Ingen ophold i garderoben. 
 • I vinterhalvåret og i vådt vejr bruges indesko/strømpesokker. 
 • Frikvartersmad ligger i garderoben. I børnehaveklassen skal den blive i tasken.

Uderegler 

 • I frikvartererne skal man være ude i den lille gård. 
 • Der er ikke indeordning i tilfælde af regnvejr. 
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), fortæller man det straks til en lærer eller på kontoret.. 
 • Hvis der er sne, må man bygge med sneen, ikke kaste med den. 
 • Man må ikke lege på brandtrappen. 
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs og efter skoletid. I Myretuen må disse kun benyttes med hjelm – i den store skolegård.
 • Løbehjul parkeres ved papcontaineren
 • Skolegården går til risten ved Annebergvej og til beplantningen vest for huset. 
 • Ingen leg på gelænderet ved den store trappe. 
 • Gruset er faldunderlag – ikke til at kaste med. 

Specielt for legepladsen 

 • Der må højst være 10 på det øverste "tårn". 
 • Man må ikke hoppe ned fra det øverste "tårn". 
 • Der må højst være 4 børn på fugleredegyngen. 
 • Andre SKAL stå uden for grusområdet, når der gynges. 
 • Er der til kø til fugleredegyngen, og de små gynger, må der højst gynges 60 gyng ad gangen frem og tilbage
 • Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, og derfor skal alle rette sig efter dens anvisninger

SAMVÆRSREGLER (3.-5. kl.)
På Klostermarksskolen tager vi hensyn til hinanden. 

 • Man skal gå stille og roligt på gange og trapper – ikke løbe.
 • I frikvartererne skal man være ude – 3. klasse må være enten i den store eller lille gård, 4. og 5. klasse kun i den store gård.                                                                                                 
 • Bliver der ringet tre gange, må alle være inde.
 • Overtøj skal hænge på gangen, når man har time.
 • Hvis man skal forlade skolen i skoletiden, skal man omkring kontoret.
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), fortæller man det straks til en lærer eller på kontoret..
 • Hvis der er sne, må man kun kaste med sne på multibanen
 • Personalerummene må kun benyttes af skolens personale.
 • Duksen/duksene sørger for sammen med læreren, at der er ryddet op i lokalet efter hver time.
 • Efter spisningen tømmer duksen/duksene spanden i containeren og bringer spanden tilbage til pedellen.
 • Sørg for at holde døre og vinduer lukket af hensyn til klimaanlægget. Lyset slukkes automatisk. Efter sidste time sættes stolene op.
 • Man må ikke opholde sig på brandtrappen.
 • Man skal følge de gældende klasseregler for brug af mobiltlf.
  Mobiltelefoner:
  Brug af mobiltelefoner og andre digitale medier er ikke tilladt i timerne. Hver klasse har en kasse til mobiltelefoner.
  Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen ved skoledagens afslutning.
  Mobiltelefonen kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det.I Myretuen må 3. klasse modtage samt besvare sms og opkald ved pulten sammen med en voksen.
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs og efter skoletid i et anvist område. I skoletiden opbevares de i kælderskakten.
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs i det anviste område. I skoletiden opbevares de i kælderskakten

Skolen har 3 udeområder

 • Den lille gård for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse
 • Den store gård for elever fra 3. klasse til og med 10. klasse 
 • Plænen foran skolen må anvedes af 4.-10. klasse i frikvartererne og til udendørs gruppearbejde. Boldspil er ikke tilladt.

Cykelparkering:
0.-3. klasse: bag indskolingshuset
4.-6. klasse: ved nordenden(ved indgangen til kontoret). Det er vigtigt, at cyklerne her kun står  i én række, så der er plads, hvis en brandbil/ambulance skal igennem.
7.-9. klasse: ved sydenden (ved brandtrappen).

 

SAMVÆRSREGLER (6.-10. kl.)
På Klostermarksskolen tager vi hensyn til hinanden. 

 • Man kommunikerer ordentligt og med respekt for andre – både på skolen og på de sociale medier.
 • Al færden på trapper og gange foregår roligt og hensynsfuldt.
 • I frikvartererne kan eleverne opholde sig inde eller ude i skolegården.                                                                                                                   

6.-10. klasse må selv bestemme, om de vil være inde eller ude. De kan dog sendes i gården, hvis de ikke opfører sig ordentligt.

 • Bliver der ringet tre gange, må alle være inde.
 • Overtøj er til udendørs brug og skal hænge på gangen, når man har time.
 • I skoletiden må elever kun forlade skolen efter indhentet tilladelse hos en lærer eller fra kontoret.
 • Eleverne i 9. og l0. klasse må dog forlade skolen i frikvartererne og i evt. mellemtimer.
 • Ophold umiddelbart uden for skolen er ikke tilladt.
 • Kommer man til at ødelægge et eller andet (fx knuse en rude), meddeler man det straks til kontoret.
 • I tilfælde af sne er det kun tilladt at kaste med sne på et anvist sted.
 • Personalerummene må kun benyttes af skolens personale.
 • Duksen/duksene sørger for sammen med læreren, at lokalet efter hver time efterlades i ordentlig stand. Efter spisningen tømmer duksen/duksene spanden i containeren og bringer spanden tilbage til pedellen.
 • Efter sidste time hænges/lægges stolene op, lyset slukkes, vinduer lukkes og døren låses.
 • Man må gå på besøg i sin parallelklasse; 6.-8. kl. dog ikke i de første 15 minutter af spisefrikvarteret.
 • Man må ikke opholde sig på brandtrappen.
 • Rygning er ikke tilladt på skolens område.
 • Man skal følge de gældende regler for brug af mobiltelefoner.
  Mobiltelefoner:
  Brug af mobiltelefoner og andre digitale medier er ikke tilladt i timerne. Hver klasse har en kasse til mobiltelefoner.
  Mobiltelefonerne afleveres ved skoledagens begyndelse og udleveres igen ved skoledagens afslutning.
  Mobiltelefonen kan naturligvis tages i brug, hvis undervisningen kræver det.
  I Myretuen må 3. klasse modtage samt besvare sms og opkald ved pulten sammen med en voksen.
 • Man må kun køre på rulleskøjter/skateboard/løbehjul udendørs og efter skoletid i et anvist område. I skoletiden opbevares de i kælderskakten.

Skolen har 3 udeområder

 • Den lille gård for elever fra børnehaveklassen til og med 3. klasse
 • Den store gård for elever fra 3. klasse til og med 10. klasse 
 • Plænen foran skolen må anvedes af 4.-10. klasse i frikvartererne og til udendørs gruppearbejde. Boldspil er ikke tilladt.

Cykelparkering:
0.-3. klasse: bag indskolingshuset
4.-6. klasse: ved nordenden(ved indgangen til kontoret). Det er vigtigt, at cyklerne her kun står  i én række, så der er plads, hvis en brandbil/ambulance skal igennem.
7.-9. klasse: ved sydenden (ved brandtrappen).

Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, og derfor skal alle rette sig efter dens anvisninger.

Skolefoto

Fotografering finder sted i september, hvor eleverne i 0., 2., 4., 6., 7., 8., 9. og 10. klasserne tilbydes fotografering enkeltvis. Eleverne i de enkelte klasser fotograferes hvert andet år - dog tages der klassebillede hvert år. Nye elever kan fotograferes uanset klassetrin.

Skolehjem-samarbejde

Overordnet strategi
God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et af godt skole/hjem-sam¬arbejde. Vi vil derfor gerne sikre, at kommunikationen mellem skole og hjem er så god som overhovedet mulig.
 
For at danne grundlaget for en god kommunikation tilbydes klasserne i indskolingen projektet ”Den gode klasse”, som lægger op til et åbent og tillidsfuldt samarbejde forældrene imellem. Dette projekt arrangeres i samarbejde mellem klasselæreren og forældrerådet.

Hjemmets kontakt til skolen
For at forældre og lærere på bedste vis kan leve op til ansvaret om at skabe de optimale betingelser for kommunikationen mellem skole og hjem, er det vigtigt, at dialogen mellem de voksne parter ikke går gennem eleven eller andre, men altid sker direkte mellem forældre og lærer. De har i fællesskab ansvaret for, at der er klare linjer og god stemning. 

Klasselæreren
Har man som forældre et emne, der omhandler ens eget barns mere generelle trivsel eller klassens ditto, så er det klasselæreren, man skal henvende sig til. Klasselæreren er den lærer, der har det overordnede ansvar for trivslen i klassen. Det er også den lærer, der normalt har den tætteste kontakt til eleverne.

Klasselæreren og faglæreren 
Har man som forældre spørgsmål, en besked, konstruktiv kritik og forslag eller andet, bør man altid kontakte den relevante klasse- eller faglærer direkte. Enten via kontaktbog, telefon eller mail. 

Kontaktbogen
Elever til og med 3. kl. får udleveret en kontaktbog. Fra 4. kl. melder klasselæreren ud, om kontaktbogen skal være en ”bog”, eller om man bruger Forældreintra.

Kontaktbogen bør anvendes til små klare beskeder og spørgsmål, mens kontaktbogen IKKE egner sig til længere korrespondance. Det må nødvendigvis klares pr. telefon, eller ved at man aftaler et møde med læreren.
Kontaktbogen medbringes hver dag.

Telefon/mail
Når det gælder større og/eller følsomme emner, er det bedst at mødes ansigt til ansigt, dog kan læreren også kontaktes telefonisk. Af hensyn til lærerens privatliv bedes man tænke på, hvornår man ringer. Ved skolestart orienteres forældrene om, hvornår og hvordan klassens lærere helst vil kontaktes.

Det er op til den enkelte lærer at afgøre, om henvendelser uden for skoletiden kan klares med det samme eller skal henvises til et andet tidspunkt. 

Sender man læreren en e-mail, kan man forvente svar inden for tre hverdage. Samme tidsfrist forventes overholdt af forældre.

Forældreintra
Alle forældre får ved barnets skolestart udleveret adgangskode og password til Forældreintra.

Her bør man orientere sig om sit barns klasse: klasseliste, skema, klassens lærere, aktivitetsplan, årsplaner for fagene, informationsbreve – både fra lærerne og kontoret – medlemmer af klasseforældrerådet m.m.

Informationsbreve
Med jævne mellemrum modtager forældre og elever et informationsbrev, med informationer om aktiviteter og andre praktiske meddelelser fra skolen til hjemmet.

Brevene sendes ud via Forældreintra – eventuelt suppleret med papirudgave efter behov.

Klasseforældremøde
Der afholdes et-to årlige forældremøder i 0.-2. klasse og et årligt møde i 3.-10. klasse. På disse møder informerer klassens lærere forældrene om undervisningen og trivslen. Disse og andre generelle forhold i klassen drøftes på mødet.

I 0.-3. klasse deltager pædagogerne fra Myretuen på min. et af møderne.

I 8.-10. klasse deltager UU-vejlederne, og der orienteres om de afsluttende prøver.

Invitationen sendes ud via Forældreintra, og tilmeldingen foregår også her.

Skole/hjem-samtaler 
Der afholdes to skole/hjem-samtaler i 0.-6. klasse og en i 7.-10. klasse; i 7. og 8. klasse dog også en samtale efter behov i foråret. På disse møder, hvor den enkelte elev, dennes forældre og én eller flere lærere deltager, drøftes elevens trivsel, udbytte af undervisningen, arbejdsindsats og engagement samt andre emner, der er relevante for eleven og forældrene. Andre elever eller søskende diskuteres ikke til skole-hjem-samtaler. Invitationen sendes ud via Forældreintra.

Lærer/elev-samtaler
Der afholdes en lærer/elev-samtale i 0.-6. klasse, og den placeres mellem de to skole/hjem-samtaler som opfølgning på første samtale. Der afholdes en lærer/elev-samtale i 8.-10. klasse, men to i 7. klasse.

Standpunktskarakterer
Eleverne i 6. og 8. klasse får karakterer 2 gange årligt, eleverne i 7., 9. og 10. klasse 3 gange årligt.

Udtalelse
Når en elev forlader skolen efter 9. eller 10. klasse, får han/hun en udtalelse sammen med sit afgangsbevis.

Ledelsen
Ledelsen varetager administrationen af skolen og har det overordnede pædagogiske ansvar. Kommandovejen er, at man altid går gennem klasse- eller faglæreren først, men har man forslag eller spørgsmål, som klasse- eller faglæreren ikke har kunnet klare, er man naturligvis meget velkommen til at kontakte ledelsen. Det kan i mange tilfælde være praktisk, hvis man gør det pr. e-mail. Handler det om konflikter, som det ikke er lykkedes at løse gennem klasse- eller faglærer, bedes man henvende sig til ledelsen. 

Skolelederen udsender jævnligt nyhedsbreve på Forældreintra/hjemmesiden

Bestyrelsen
Som hovedregel involveres bestyrelsen ikke i kontakten mellem skole og hjem, med mindre der er opstået alvorlige problemer, der hverken er blevet løst via henvendelse til skolens personale eller ledelse. I så fald kan der rettes en skriftlig henvendelse til formanden for skolens bestyrelse og altid med kopi til skolens ledelse.

Klasseforældreråd
I hver klasse vælger man et klasseforældreråd på 3-5 medlemmer, som fungerer som klassens aktivitets-/festudvalg. Man kan kontakte medlemmerne, hvis man har forslag eller emner af generel karakter, som man mener, bør tages op fx på det førstkommende forældremøde. Det kunne være om fælles holdninger til børnefødselsdage, private fester, alkohol, rygning, sprogbrug, mobiltelefoner etc.

Bestyrelsen inviterer til et årligt arrangement for klasseforældrerådene.

Forventninger og etik
Som en del af skolens kommunikationspolitik er der opstillet en række forventninger til såvel skole som hjem:

 • Hold god tone
 • Tænk, før du taler/skriver
 • Lyt til, hvad der bliver sagt
 • Indgå i en dialog

Kommunikation via mail:

 • Indgå ikke i diskussioner 
 • Kvitter for modtagelse
 • Vær omhyggelig i din sprogbrug
 • Hvis forespørgslen kræver et længere svar, kan man bede om en opringning på et tidspunkt, der passer en selv.
 • Skriv aldrig, når du er vred
 • Vis åbenhed
 • Vis saglighed
 • Undgå personlige angreb

Ureglementeret brug af Forældreintra vil blive betragtet som en alvorlig belastning m.h.t. samarbejdet med skolen.

Skolepatruljen

Skolepatruljen står på Dr. Christines Vej hver dag i tidsrummet 7.45-8.00.

Skolepatruljens opgave er at hjælpe skolens elever i trafikken, hvorfor alle skal rette sig efter dens anvisninger.

Skolepenge

 

Skolepenge i skoleåret 2023-2024 (pr. måned i 11 måneder):

Skolepenge 1. barn 2. barn 3. barn
 0. - 6. kl.  1845 kr.  1275 kr.  745 kr.
 7. - 10. kl.  1975 kr.  1365 kr.   795 kr.

Fra 7.-9.kl.opkræves der yderligere 250 kr. pr. måned til introtur i 7.kl., udelivstur i 8.kl. og sprogrejse 9.kl. 

Skolefritidsordningen ”Myretuen” (prisen er inkl. daglig frugt):

SFO  1. barn 2. barn Efterfølgende børn
 0.-3. klasse  1795 kr.  1200 kr.  0 kr.

Tilmelding til fritidsordningen er bindende for ét år ad gangen


Fritidsklubben for 4. klasse  (prisen er inkl. daglig frugt):
900 kr. pr. måned for en fuldtidsplads

Fritidsklubben for 5.  og 6. klasse  (prisen er inkl. daglig frugt):
900 kr. pr. måned for en fuldtidsplads
600 kr. pr. måned for en deltidsplads
 
Tilmelding til fritidsklubben er bindende for tre måneder ad gangen. Evt. udmeldelse skal ske senest d. 10. i måneden. Der betales for den måned, hvor i udmeldelsen sker.

Skolemad

Skolemad kan bestilles på  www.god-frokost.dk, hvor du også kan finde yderligere information.

Skolesundhedstjenesten

Christina Thorup Lund er tilknyttet Klostermarksskolen som sundhedsplejerske.
Tlf.: 25 20 33 99, email: ctl-fb@aalborg.dk

Skolesundhedsplejersken tilbyder alle elever en sundhedssamtale og undersøgelse i børnehaveklassen, 1. kl., 4. kl., 7. kl. samt 9. kl.

Derudover tilbydes alle elever i 5. kl. pubertetsundervisning i klassen.

8. kl. tilbydes seksualundervisning af seksualisterne samt skolesundhedsplejersken.

 

Læs mere om Skolesundhedsplejens tilbud på sundhedsplejen Aalborg Kommune.

Tandpleje

Alle børn, der bor i Aalborg Kommune, har ret til gratis tandpleje på kommunens klinikker, indtil de er fyldt 18 år.

Eleverne på Klostermarksskolen tilbydes behandling på Gl. Hasseris Skole ; tlf. 99 31 76 90.

Klinikken sørger for, at børnene bliver indkaldt til undersøgelse med passende mellemrum, men man er altid velkommen til at henvende sig og få en ekstra tid, hvis man har behov for det.

 

Trafikforhold

Der har de senere år været sat fokus på trafikforholdene ved skolerne. Også ved Klostermarksskolen har der været - og er stadig - vanskelige forhold for eleverne, når de færdes til og fra skole.

Kommunen har vist stor vilje til samarbejde, og der er blevet etableret vejbump på Dr. Christines Vej. Desuden er der opsat gule advarselsblink, som virker i den periode, hvor skolepatruljen arbejder. Endelig er der etableret en strækning med parkeringsforbud på Annebergvej ud for indskolingen - samt cykelsti på noget af denne strækning. Vi opfordrer alle de forældre, som kører deres børn til og fra skole, til at sætte børnene af på steder, hvor de ikke kan risikere at skabe farlige situationer for skolens elever. Det er en god idé at benytte parkeringspladsen over for skolen - indkørsel fra Kong Hans Gade - eller at finde en rolig vej et stykke væk fra skolen. Der er tydelig skiltning omkring standsning og parkering, som vi selvfølgelig forventer, bliver overholdt.

For at undgå farlige situationer på skolens område - her tænkes specielt på de yngste elever - skal alle cykler og knallerter trækkes til og fra vejen. Eleverne må gerne bruge løbehjul eller skateboard til og fra skole, men i skoletiden skal begge transportmidler anbringes uden for bygningerne på de anviste steder. Løbehjul og skateboard medbringes på eget ansvar. 

For at sikre elevernes skolevej bedst muligt står skolepatruljen desuden hver morgen klar på Dr. Christines Vej ud for skolen fra kl 7.45-8.00. Alle bedes rette sig efter skolepatruljens anvisninger.

Herunder kan du se parkeringsmulighederne omkring skolen.

 

 

KLIK PÅ BILLEDET FOR AT FORSTØRRE

Udflugter og lejrskole

UDFLUGTER OG LEJRSKOLER
Det er blevet en tradition på skolen, at 0.-2. klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat eller Egholm, og at 3.-8. klasse tager til Fårup Sommerland.  Sædvanligvis arrangerer klasselærerne en- eller todagesture for 1.-5. klasse, mens 6. klasse tager på en femdages-tur til et sted i Danmark (ofte Bornholm).
Som udgangspunkt betaler klasserne selv for udflugter og lejrskoler; til 6. klassernes lejrskoler yder skolen dog et tilskud på 700 kr. pr. elev. pr. elev., resten betales af årgangen selv. Fra 7. klasse indbetales et månedligt  beløb til dækning af lejrskoler. 7. årgang er på en todages ryste-sammen-tur til Jambo Feriepark, hvor skolen betaler halvdelen af udgiften til opholdet og transporten, og resten dækkes af den månedlige lejrskoleindbetaling. 8. årgang tager på en fem-dages idrætstur, hvor overskriften er udeliv. Skolen yder et tilskud på 700 kr. pr. elev, resten dækkes af den månedlige lejrskoleindbetaling. På 9. klassetrin er der en udveksling med Frankrig og Tyskland - se mere herom under punktet "Udveksling"; også her giver skolen et tilskud på 700 kr. pr. elev., og resten dækkes af den månedlige lejrskoleindbetaling.10. klasse er på en uges teambuildingrejse til udlandet, som årgangen selv betaler.

UDVEKSLING PÅ 9. ÅRGANG
En del af sprogundervisningen i udskolingen er ture til Tyskland og Frankrig.
9. klasses sprogrejse til Tyskland er arrangeret som udveksling med en tysk skole i Rechtenbach nær Frankfurt am Main, således at Klostermarksskolens tyskelever bor privat hos de tyske elever under besøget dernede, og omvendt når de tyske elever er heroppe. Eleverne deltager i undervisning i deres værtselevers klasser på begge ture og har en familiedag i begge lande. Derudover er der forskellige arrangementer.
9. klasses sprogrejse for franskeleverne går til Frankrig/Paris, hvor eleverne oplever det franske samfund, kulturen og får mulighed for at øve deres sprogfærdigheder. Vi har indledt et klassesamarbejde, som indebærer en udveksling med et fransk gymnasium, ”Lycée Chaptal", som ligger i hjertet af Paris. Eleverne vil i løbet af besøget følges med deres vært i skole flere dage og bo hos en fransk/dansk familie under deres ophold. 
Begge udvekslinger strækker sig over 2 uger fordelt på skoleåret.

Udlån af skolens lokaler

KLIK HER FOR AT LÆSE MERE:

/UserFiles/file/Princip_for_udlaan_af_Klostermarksskolens_lokaler.pdf

UU-Aalborg

Klostermarksskolen har tilknyttet to medarbejdere fra UU-Aalborg, Ungdommens Uddannelsesvejledning:
 

Elin Holst: Tlf. 25204513, ehol-kultur@aalborg.dk
Christian Møll: Tlf. 25204550, chm-skole@aalborg.dk 

 

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE