INTRANET

Derfor os!

Klostermarksskolen sætter fokus på en god skolestart:

Flerlærerordning i indskoling og mellemtrin

Vi har pædagoger med i undervisningen i flere af timerne i indskolingen og på mellemtrinnet

Klostermarksskolen har udskudt klassedannelse. Eleverne deles først i slutningen af 1. klasse – hvor lærere og pædagoger har et godt kendskab til børnene
 

Klostermarksskolen giver eleverne undervisning på et højt, fagligt niveau, hvor vi tager hensyn til den enkelte elev
 

Klostermarksskolen har en fast klassekoefficient på 22 elever
 

Klostermarksskolen har fokus på, at eleverne lærer gode arbejdsvaner og udvikler god skolekultur
 

Klostermarksskolen sætter elevernes trivsel i centrum:

· Lærer/elev-samtaler i alle klasser

· Sorggruppe. Læs mere HER

· Skilsmissegruppe. Læs mere HER

· Trivselslærer. Læs mere HER

· Inklusionslærer Læs mere HER


Klostermarksskolen har en antimobbestrategi. Læs mere HER
 

Klostermarksskolen gør brug af tidssvarende undervisningsmetoder og materialer
 

Klostermarksskolen har smartboards i alle klasser og faglokaler
 

På Klostermarksskolen er IT en naturlig del af undervisningen. Vi tager den digitale virkelighed seriøst og har bl.a. indført en ugentlig IT-time på 2. årgang, en ugentlig time i programmering på 3. årgang samt programmering som valgfag på mellemtrin og udskoling
 

Klostermarksskolen tilbyder deltagelse i forløb for særligt talentfulde elever
 

Klostermarksskolen værner om traditionerne - bl.a. skolens fødselsdag og den årlige skolefest samt uddeling af forskellige legater
 

Klostermarksskolen prioriterer skolerejser højt:

· Hytteture i de mindste klasser

· Overnatning i Kattegatcentret på 5. årgang

· Lejrskole på 6. årgang

· Hyttetur på 7. årgang

· Udelivstur på 8. årgang

· Udvekslingsrejse på 9. årgang

· Teambuildingrejse på 10. årgang

Klostermarksskolen tilbyder fritidsordning til eleverne fra 0.klasse til og med 6.klasse. Fritidsordningen har til formål at organisere barnets fritid i et trygt og udviklende miljø, hvor barnet kan lede og deltage i forskellige pædagogiske aktiviteter

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE

 

 
 

Aktuelt

Tilsynsrapport 2020/21 her

Vi har ledige pladser i:

Børnehaveklassen 2021/22

Ledige pladser

Se informationsfolder om børnehaveklassen her

1. klasse 2021/22

Ledige pladser

Kontakt venligst skolens kontor for mere information

Der er ikke flere ledige pladser i 10. klasse 2021/22

Fripladstilskud - Ansøgningsskema for skoleåret 2021/22 her

Se Klostermarksskolens nye spændende byggeri her

Referat af ordinær generalforsamling her

Klostermarksskolens 10. klasse har fået ny hjemmeside. Se den her

 

 

 

 

 

 

 

Video-
testimonials