INTRANET

Den gode klasse

Formålet med at iværksætte ”den gode klasse” er at bevidstgøre forældrene om deres rolle i at skabe og vedligeholde et godt klassemiljø. Indholdet i det gode klassemøde er forældrenes samtale om børnegruppens daglige samspil, hvor målet ikke er enighed, men opnåelse af forståelse og respekt gennem ligeværdig samtale.

I første klasse indbydes til et opstartsmøde , hvor en af skolens trivselskoordinatorer holder et oplæg om, hvad ”den gode klasse” går ud på. Derefter er det op til klassens forældre at afholde møder efter behov – dog altid efter aftale med klasselæreren, der deltager som observatør.

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE