INTRANET

AKTIVITETER

ATLETIKDAG
I sensommeren afvikles skolens atletikdag, hvor 4.-6. klasse deltager. Arrangementet finder sted i Skovdalen, og eleverne prøver længde- og højdespring, løb og kast.

BROBYGNING FOR 10. ÅRGANG
Brobygning henvender sig til eleverne i 10. klasse og er en mulighed for at afprøve nogle ungdomsuddannelser, inden eleverne skal træffe det endelige valg. Varigheden er to uger, som normalt ligger i november/december måned.

FASTELAVN
I forbindelse med fastelavn er der et arrangement for 0.-2. klasse, hvor der er sanglege, tøndeslagning og bollespisning. Alle forventes – naturligvis – udklædt.

INTROKURSER FOR 8. ÅRGANG
Introkurser henvender sig til elever i 8. klasse, som får mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser i praksis. På uddannelserne får eleverne et indblik i, hvordan der arbejdes med både teori og den praktiske del. Varighed en uge, som normalt ligger i februar eller marts.

JULEAFSLUTNING
Den sidste dag før juleferien holdes der juleafslutning med julegudstjeneste i Vor Frelsers Kirke, julehygge i klasserne og afslutning i gymnastiksalen med uddelling af Stæhrs legat og uddeling af præmier til de heldigee vindere af skolebibliotekets julekonkurrence.

JULESPIL
Skolens kor opfører julespil i Vor Frelsers Kirke i december måned – både som aftenarrangement for forældre og som dagsarrangement for elever.

LUCIAOPTOG
6. klasserne går i Luciaoptog for skolens elever og beboerne på Annebergcentret den. 13. december. 

LÆSEMARATON
I januar/februar afholder skolebiblioteket læsemaraton, hvor de tilmeldte elever fra 4. - 9. kl. læser i tidsrummet 14.30-19.00.

MATEMATIKFAGDAGE
I den første uge af maj afholdes matematikfagdage for 1. - 8. klasse. Undervisningen tilrettelægges med udeaktiviteter, bevægelse, undersøgelser samt konkrete problemstillinger. De overordnede mål for alle elever er praktisk modellering samt geometri og måling.

OBLIGATORISK SELVALGT OPGAVE (OSO) PÅ 10. ÅRGANG
I forlængelse brobygningen på 10. årgang arbejder eleverne med den obligatoriske skriftlige opgave. Opgaven skal give eleven mulighed for at arbejde selvstændigt med et givent emne, der tager sit udgangspunkt i elevens uddannelsesplan og valg af ungdomsuddannelse, herunder aktiviteter i form af brobygning og andet. Eleverne fra 8. og 9. årgang inviteres til fremlæggelserne.

SKILLSDAG
8. kl. deltager i den årlige skillsdag - de årlige Danmarksmesterskaber fro erhvervsuddannelser.

SKOLEFEST
Et af årets højdepunkter er skolefesten i Aalborg Kultur- og Kongrescenter, der afholdes en fredag i november fra kl 18.30-23. Her opfører 8. årgang en skoleforestilling, inden der er spisning og forskellige former for underholdning for eleverne; hoppeborge, rodeotyre, diskotek, boder og sanglege. Skolens kor optræder også.

SKOLENS FØDSELSDAG
Klostermarksskolen blev grundlagt den 23. august 1871, og hvert år fejres skolens fødselsdag. Det sker i form at tovtrækning klasserne imellem på Dr. Christines Vej foran skolen med efterfølgende uddeling af is. Eleverne har fri kl. 12.00, så lærerne kan deltage i et pædagogisk/socialt arrangement.

SKOLERNES MOTIONSDAG
Dagen før efterårsferien deltager hele skolen i et motionsarrangement fra kl. 08.00–ca. 12.45

SKOLERNES SKAKDAG
Skolernes Skakdag er hjernegymnastikkens svar på Skolernes Motionsdag. Den afholdes fredag i uge 6 på skoler landet over. Alle kan være med – uanset alder, køn og kendskab til skakspillet.

TERMINSPRØVER
Hvert år i uge syg afholdes terminsprøver for eleverne på 9. og 10. årgang i fagene dansk, engelsk og matematik samt tysk på 10. årgang.

TRIMIADE
I juni måned holder 0.-2. klasse Trimiade i Skovdalen. Her konkurrerer eleverne klassevis i mange forskellige bevægelseslege.

TVÆRFAGLIG UGE I NOVEMBER
En uge i november  arbejder 0.-5. klasse med et tværfagligt emne. 6. klasserne har naturfagligt projekt,  mens 7. årgang har ”almindeligt” projekt. 8. årgang forbereder skoleforestillingen, og 9. klasserne har den obligatoriske projektopgave. 10. årgang har fagdage.

UDFLUGTER OG LEJRSKOLER
Det er blevet en tradition på skolen, at 0.-2. klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat eller Egholm, og at 3.-8. klasse tager til Fårup Sommerland.  Sædvanligvis arrangerer klasselærerne en- eller todagesture for 1.-5. klasse, mens 6. klasse tager på en femdages-tur til et sted i Danmark.
Som udgangspunkt betaler klasserne selv for udflugter og lejrskoler; til 6. klassernes lejrskoler yder skolen dog et tilskud på 700 kr. pr. elev. pr. elev., resten betales af årgangen selv. Fra 7. klasse indbetales et månedligt  beløb til dækning af lejrskoler. 7. årgang er på en todages ryste-sammen-tur til Jambo Feriepark, hvor skolen betaler halvdelen af udgiften til opholdet og transporten, og resten dækkes af den månedlige lejrskoleindbetaling. 8. årgang tager på en fem-dages idrætstur, hvor overskriften er udeliv. Skolen yder et tilskud på 700 kr. pr. elev, resten dækkes af den månedlige lejrskoleindbetaling. På 9. klassetrin er der en udvekling med Frankrig og Tyskland - se mere herom under punktet "Udveksling"; også her giver skolen et tilskud på 700 kr. pr. elev., og resten dækkes af den månedlige lejrskoleindbetaling.10. klasse er på en uges teambuildingrejse til udlandet, som årgangen selv betaler.

UDVEKSLING PÅ 9. ÅRGANG
En del af sprogundervisningen i udskolingen er ture til Tyskland og Frankrig.
9. klasses sprogrejse til Tyskland er arrangeret som udveksling med en tysk skole i Rechtenbach nær Frankfurt am Main, således at Klostermarksskolens tyskelever bor privat hos de tyske elever under besøget dernede, og omvendt når de tyske elever er heroppe. Eleverne deltager i undervisning i deres værtselevers klasser på begge ture og har en familiedag i begge lande. Derudover er der forskellige arrangementer.
9. klasses sprogrejse for franskeleverne går til Frankrig/Paris, hvor eleverne oplever det franske samfund, kulturen og får mulighed for at øve deres sprogfærdigheder. Vi har indledt et klassesamarbejde, som indebærer en udveksling med et fransk gymnasium, ”Lycée Chaptal", som ligger i hjertet af Paris. Eleverne vil i løbet af besøget følges med deres vært i skole flere dage og bo hos en fransk/dansk familie under deres ophold. 
Begge udvekslinger strækker sig over 2 uger fordelt på skoleåret..

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE

 

 
 

Video-
testimonials