INTRANET

AKTIVITETER

ATLETIKDAG
I sensommeren afvikles skolens atletikdag, hvor 4.-6. klasse deltager. Arrangementet finder sted i Skovdalen, og eleverne prøver længde- og højdespring, løb og kast.

FASTELAVN
I forbindelse med fastelavn er der et arrangement for 0.-2. klasse, hvor der er sanglege, tøndeslagning og bollespisning. Alle forventes – naturligvis – udklædt.

BROBYGNING OG INTROKURSER
Brobygning henvender sig til eleverne i 10. klasse og er en mulighed for at afprøve nogle ungdomsuddannelser, inden eleverne skal træffe det endelige valg. Varigheden er to uger, som normalt ligger i november/december måned.
Introkurser henvender sig til elever i 8. klasse, som får mulighed for at afprøve forskellige ungdomsuddannelser i praksis. På uddannelserne får eleverne et indblik i, hvordan der arbejdes med både teori og den praktiske del. Varighed en uge, som normalt ligger i februar eller marts.

JULESPIL
Skolens kor opfører julespil i Vor Frelsers Kirke i december måned – både som aftenarrangement for forældre og som dagsarrangement for elever.

LUCIAOPTOG
6. klasserne går i Luciaoptog for skolens elever og beboerne på Annebergcentret den. 13. december. 

SKOLEFEST
Et af årets højdepunkter er skolefesten i Aalborg Kultur- og Kongrescenter, der afholdes en fredag i november fra kl 19-24. Her opfører 8. årgang en skoleforestilling, inden der er spisning og forskellige former for underholdning for eleverne; hoppeborge, rodeotyre, diskotek og sanglege. Skolens kor optræder også.

SKOLENS FØDSELSDAG
Klostermarksskolen blev grundlagt den 23. august 1871, og hvert år fejres skolens fødselsdag. Det sker i form at tovtrækning klasserne imellem på Dr. Christines Vej foran skolen med efterfølgende uddeling af is. Eleverne har fri kl. 12.00, så lærerne kan deltage i et pædagogisk/socialt arrangement.

SKOLERNES MOTIONSDAG
Dagen før efterårsferien deltager hele skolen i et motionsarrangement fra kl. 08.00–ca. 12.45

SKOLERNES SKAKDAG
Skolernes Skakdag er hjernegymnastikkens svar på Skolernes Motionsdag. Den afholdes fredag i uge 6 på skoler landet over. Alle kan være med – uanset alder, køn og kendskab til skakspillet.

UDVEKSLING PÅ 9. ÅRGANG
En del af sprogundervisningen i udskolingen er ture til Tyskland og Frankrig.
9. klasses sprogrejse til Tyskland er arrangeret som udveksling med en tysk skole i Rechtenbach nær Frankfurt am Main, således at Klostermarksskolens tyskelever bor privat hos de tyske elever under besøget dernede, og omvendt når de tyske elever er heroppe. Eleverne deltager i undervisning i deres værtselevers klasser på begge ture og har en familiedag i begge lande. Derudover er der forskellige arrangementer.
9. klasses sprogrejse for franskeleverne går til Frankrig/Paris, hvor eleverne oplever det franske samfund, kulturen og får mulighed for at øve deres sprogfærdigheder. Vi har indledt et klassesamarbejde, som indebærer en udveksling med et fransk gymnasium, ”Lycée Chaptal", som ligger i hjertet af Paris. Eleverne vil i løbet af besøget følges med deres vært i skole flere dage og bo hos en fransk/dansk familie under deres ophold. 
Begge udvekslinger strækker sig over 2 uger fordelt på skoleåret..

TRIMIADE
I juni måned holder 0.-2. klasse Trimiade i Skovdalen. Her konkurrerer eleverne klassevis i mange forskellige bevægelseslege.

TVÆRFAGLIG UGE I NOVEMBER
En uge i november  arbejder 0.-5. klasse med et tværfagligt emne. 6. klasserne har naturfagligt projekt,  mens 7. årgang har ”almindeligt” projekt. 8. årgang forbereder skoleforestillingen, og 9. klasserne har den obligatoriske projektopgave. 10. årgang har fagdage.

UDFLUGTER OG LEJRSKOLER
Det er blevet en tradition på skolen, at 0.-2. klasse i slutningen af skoleåret har en tur til Lundby Krat eller Egholm, og at 3.-8. klasse tager til Fårup Sommerland.  Sædvanligvis arrangerer klasselærerne en- eller todagesture for 1.-5. klasse, mens 6. klasse tager på en femdages-tur til et sted i Danmark (ofte Bornholm).
Som udgangspunkt betaler klasserne selv for udflugter og lejrskoler; til 6. klassernes lejrskoler yder skolen dog et tilskud på 700 kr. pr. elev. pr. elev. 7. årgang er på en todages ryste-sammen-tur til Jambo Feriepark, hvor skolen betaler halvdelen af udgiften til opholdet og transporten. På 9. klassetrin er der en udvekling med Frankrig og Tyskland - se mere herom under punktet "Udveksling"; også her giver skolen et tilskud på 700 kr. pr. elev. 10. klasse er på en uges ryste-sammen tur til udlandet, som årgangen selv betaler.

SKRIV DIT BARN
PÅ VENTELISTEN

Ønsker du at få dit barn på
venteliste til Klostermarksskolen
så klik her:


KOM PÅ VENTELISTE

 

 
 

Video-
testimonials